Aktien & Ägare

Aktien & Ägare

Oscar Properties stam- och preferensaktier handlas sedan årsskiftet 2016/2017 på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista. Dessförinnan handlades aktierna på Nasdaq Stockholm Small Cap, Nasdaq Stockholm First North Premier. Oscar Properties preferensaktier introducerades på First North den 18 juni 2013 och stamaktierna med första handelsdag den 17 februari 2014.

Aktieägarlistan visar på ägandet per den 30 sep 2016.

 

aktienoagaren