Finansiell kalender

Finansiell kalender

2017-03-31
Årsredovisning 2016
2017-04-28
Delårsrapport (Q1) 2017
2017-04-28
Årsstämma
2017-05-05
Avstämningsdag – utdelning preferensaktier & utdelning preferensaktier av serie B
2017-05-10
Utbetalningsdag – utdelning preferensaktier & preferensaktier av serie B
2017-05-29
Avstämningsdag – räntebetalning på obligation
2017-06-05
Utbetalningsdag – räntebetalning på obligation
2017-07-14
Delårsrapport (Q2) 2017
2017-08-04
Avstämningsdag – utdelning preferensaktier & utdelning preferensaktier av serie B
2017-08-09
Utbetalningsdag – utdelning preferensaktier & preferensaktier av serie B
2017-08-28
Avstämningsdag – räntebetalning på obligation
2017-09-04
Utbetalningsdag – räntebetalning på obligation
2017-10-27
Delårsrapport (Q3) 2017
2017-11-03
Avstämningsdag – utdelning preferensaktier & utdelning preferensaktier av serie B
2017-11-08
Utbetalningsdag – utdelning preferensaktier & preferensaktier av serie B
2017-11-27
Avstämningsdag – räntebetalning på obligation
2017-12-04
Utbetalningsdag – räntebetalning på obligation
2018-02-09
Delårsrapport (Q4) 2018