Styrelse & Ledning

Oscar Engelbert

Oscar Engelbert

VD och styrelsemedlem. Övriga engagemang är relaterade till aktieägande i Bonnier AB och Engelbert Stockholm AB.
Ulrika Thott

Ulrika Thott

Creative Director. Anställd sedan 2007. Juristexamen från Stockholms Universitet. Styrelseledamot i Market Art Fair.
Thomas Perslund

Thomas Perslund

Vice VD, anställd sedan januari 2016, tidigare CEO på Friends Arena. Civilingenjörsexamen från Chalmers samt KTH.
Lars Neret

Lars Neret

Ekonomichef. Anställd sedan april 2016. Civilekonomexamen från Lunds Universitet. Tidigare Group Financial Controller på East Capital.
Malin Gangnor

Malin Gangnor

Försäljningschef. Anställd sedan 2014. Civilekonomexamen från Uppsala universitet. Tidigare marknadschef på JM Bostad Stockholm.
Herman Persson

Herman Persson

Designchef. Anställd sedan 2012. Tidigare arkitekt och projektledare på Koncept Stockholm AB och Centrumutveckling Sverige AB.
Ted Mattsson

Ted Mattsson

Utvecklingschef. Anställd sedan 2015. Tidigare Development Director på Steen&Ström.
Erik Alteryd

Erik Alteryd

VD för Oscar Properties Bygg sedan 2016. Tidigare VD för Veidekke Entreprenad och på Ramirent.
Navid Rostam

Navid Rostam

Finanschef. Anställd sedan 2015. Tidigare projektledare på Handelsbanken Debt Capital Markets.

Anmäl intresse