Affärsidé och strategi

Affärsidé och strategi

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostadsändamål i Stockholm. Genom konvertering av byggnader i vilka verksamheter som exempelvis industri-, kontors- eller skolverksamhet tidigare bedrivits, skapar Oscar Properties unika och moderna bostäder. Oscar Properties skapar även bostäder genom nybyggnation. Gemensamt för bostäder som skapas genom såväl konvertering som nybyggnation är de höga kraven på arkitektur, design och nytänkande. Ingen Oscar Properties-byggnad är den andra lik, och Oscar Properties strävar alltid efter att skapa unika boenden utifrån varje byggnads givna förutsättningar.