Organisation

Organisation

Idag består Oscar Properties av cirka 80 medarbetare med en bred bakgrund och erfarenhet inom design, arkitektur, byggnation, bostadsförsäljning ekonomi, finans och juridik för en effektiv styrning och kontroll av alla delar i projektutvecklingsprocessen. Vi har idag också egen byggledning för att säkerställa hög kvalitet och ett tidseffektivt projektgenomförande. Denna del består av byggledning, inköp och specialiserade hantverkare.