Partners

Partners

Koncernen består av fem olika intresseföretag varav Oscar Properties AB samägs med Erik Selin genom Skandrenting. Projektbolaget Oscarsborg AB ägs tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Fabege. Under 2012 etablerades ytterligare två joint venture-bolag – ett med det ledande nordiska riskkapitalbolaget Niam samt ett tillsammans med börsnoterade fastighetsbolaget Wallenstam. Under 2013 inleddes ett nytt samarbete med Veidekke som är ett av Skandinaviens största noterade bygg- och bostadsutvecklingsföretag.