• Cubrick
  • Cubrick
  • 1
  • 2

Cubrick

Cubrick består av två huskroppar med tydlig identitet, en högre byggnad samt en lägre del med grönskande och väl tilltagna terrasser och balkonger. Fasaden kommer att kläs i handslaget tegel och fönsterkarmar och bleck kommer att utföras i koppar. Bostadshuset ska ansluta till Sundbybergs kyrka med omgivande park och kommer att inrymma cirka 80 bostäder.

Preliminär byggstart 2019

Anmäl ditt intresse

Fyll i din e-post för information om Cubrick