• Stettin 4
  • Stettin 4
  • Stettin 4
  • 1
  • 2
  • 3

Stettin 4

Ett kontorspalats från slutet av 1960-talet på fint läge alldeles intill Gärdets sportfält förvandlas efter en genomgripande om- och påbyggnad till 109 trivsamt moderna hem. Huset med adress Sandhamnsgatan 55 delas upp i flyglar med en lång mellanliggande entrébyggnad. Vi tillvaratar kvalitéerna i den befintliga byggnaden och utformar tilläggen så att helhetsintrycket blir ett väl sammanhållet bostadshus. Karaktären av kontor försvinner och ersätts med en monumental lätthet: en urban modernism som smälter in i den omkringliggande arkitekturen. Helt enkelt ett boende som är lätt att trivas i och vara stolt över. Med tanke på det tysta läget alldeles intill Gärdets vidsträckta grönområden är det naturligt att huset får nya generösa balkonger. Addera också stora glaspartier som inte bara ger ett stort ljusinsläpp, utan som också förstärker känslan av hem och bostad.

Projektet är slutsålt.