Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling.