Oscar Properties årsredovisning 2013 samt ändrade rapportdatum 2014

Oscar Properties Holding ABs (publ) årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig att ladda ned från Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se.

Oscar Properties har ändrat datum för bolagets delårsrapporter för 2014. Nya rapportdatum är:

Delårsrapport januari-mars 2014                           30 april 2014

Delårsrapport januari-juni 2014                             15 juli 2014

Delårsrapport januari-september 2014                  24 oktober 2014

Bokslutskommuniké 2014                                      26 januari 2015 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 3,5 mdkr och producerat cirka 600 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 700 bostäder, varav cirka 360 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer