Oscar Properties delårsrapport, januari – juni 2015

”En mycket god kundtillströmning, hög affärstakt och de sista förberedelserna inför en rad byggstarter präglade andra kvartalet för Oscar Properties. Vi sålde 15 bostäder och tecknade bokningsavtal med hela 161 köpare. Detta ger en god indikation om vart vi är på väg. Bokningar kommer från och med denna rapport att redovisas som ett nyckeltal”.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

 

KVARTALET APRIL–JUNI 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 142,8 mkr (141,7)

• Rörelseresultatet uppgick till 23,8 mkr (19,1)

• Resultatet efter skatt uppgick till 17,7 mkr (16,7)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 0,47 kr (0,44)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 15 (95)

• Antalet bokade bostäder uppgick till 161 (1)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 0 (97)

 

PERIODEN JANUARI–JUNI 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 276,5 mkr (234,3)

• Rörelseresultatet uppgick till 41,9 mkr (49,5)

• Resultatet efter skatt uppgick till 32,8 mkr (43,9)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 0,86 kr (1,30)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 87 (160)

• Antalet bokade bostäder uppgick till 181 (1)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 0 (97)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Under kvartalet har intresset för Oscar Properties projekt varit fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick till 15 (95) och antalet bokade bostäder uppgick till 161 (1). Försäljningen av etapp 2 och 3 i projektet HG7 i Hammarby Sjöstad har gått mycket bra och vid periodens slut var samtliga 98 bostäder sålda med inflyttning under 2015. Under kvartalet såldes även den sista lägenheten av 85 bostäder i projekt Chokladfabriken på Kungsholmen med inflyttning under sista kvartalet 2015. I projektet Tyresö Trädgårdar har 102 av 114 bostäder sålts med inflyttning under 2015.

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under perioden till 467 (453).

• Intresset för att teckna nya preferensaktier i Oscar Properties var stort och erbjudandet som offentliggjordes den 17 april 2015 övertecknades kraftigt. Nyemissionen tillförde Oscar Properties netto cirka 71 mkr. Handeln i Bolagets nya preferensaktie på Nasdaq Stockholm inleddes den 15 maj 2015. Bolaget genomförde även en fondemission i samband med nyemissionen.

• Oscar Properties avtalade om försäljning av den helägda förvaltningsfastigheten Barnhusväderkvarnen 29 under juni månad. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgick till cirka 140 mkr. Köparen beräknas tillträda fastigheten den 15 september 2015. Försäljningen innebär en reavinst om cirka 23 mkr.

• Under juni 2015 avtalade Oscar Properties om förvärv av fastigheten Uppfinnaren 1 från Vasakronan till ett underliggande fastighetsvärde om 650 mkr. Bolaget tillträder fastigheten under tredje kvartalet 2015.

• På årsstämman den 28 april 2015 invaldes Staffan Persson som ny styrelseledamot.

• Ingvor Sundbom tillträdde under perioden som ny CFO, Ted Mattsson som ny projektutvecklingschef och Herman Persson som designchef för Oscar Properties. Samtliga ingår i ledningsgruppen.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, +46 (0) 70 788 66 50, ingvor@oscarproperties.se

 

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av andra kvartalet till cirka 2 700 bostäder, cirka 470 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2015, kl. 8:30. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer