Oscar Properties delårsrapport januari-juni 2013

KVARTALET APRIL–JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 104,7 MSEK (1,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,9 MSEK (7,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 19,7 MSEK (5,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,8 SEK (–) 

KVARTALET JANUARI–JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 MSEK (1,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 MSEK (13,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,8 MSEK (10,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (–) 

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2013 klockan 14.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer