Oscar Properties delårsrapport januari-juni 2014

KVARTALET APRIL–JUNI 2014 Nettoomsättningen uppgick till 135,2 mkr (104,7) Rörelseresultatet uppgick till 19,1 mkr (19,9) Resultat efter skatt uppgick till 16,7 mkr (19,7) Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,44 kr (0,82) Antalet sålda bostäder uppgick till 95 (81) Produktionsstarter under kvartalet uppgick till 97 (–) PERIODEN JANUARI–JUNI 2014 Nettoomsättningen uppgick till 220,8 mkr (105,8) Rörelseresultatet […]

KVARTALET APRIL–JUNI 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 135,2 mkr (104,7)

 • Rörelseresultatet uppgick till 19,1 mkr (19,9)

 • Resultat efter skatt uppgick till 16,7 mkr (19,7)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,44 kr (0,82)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 95 (81)

 • Produktionsstarter under kvartalet uppgick till 97 (–)

  PERIODEN JANUARI–JUNI 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 220,8 mkr (105,8)

 • Rörelseresultatet uppgick till 49,5 mkr (22,2)

 • Resultat efter skatt uppgick till 43,9 mkr (20,8)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 1,30 kr (0,87)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 160 (83)

 • Produktionsstarter under perioden uppgick till 97 (78)

  1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna.


  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och antalet sålda bostäder uppgick till 95 (81) under kvartalet. I första etappen av projekt HG7 i Hammarby Sjöstad är 76 av 78 bostäder sålda med första inflyttningar under juni 2014. Försäljning av etapp 2 går starkt framåt där 48 av 97 bostäder sålts med inflyttning under 2015. Försäljningen har även startat starkt för Chokladfabriken på Kungsholmen där totalt 43 av 85 bostäder är sålda med inflyttningar från första kvartalet 2015.

 • Under juni och juli 2014 sker inflyttning på Biografen och där har samtliga 77 bostäder sålts.

 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under perioden till 453 (196) och 97 (–) bostäder har produktionsstartats under kvartalet, samtliga hänförliga till etapp 2 av HG7.

 • Under juni 2014 tillträdde Oscar Properties fastigheten Barnhusväderkvarnen 29 vid Tegnérlunden i Stockholm. Fastigheten förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 111 mkr.

 • Oscar Properties har under kvartalet omförhandlat ett flertal förvärvsfaciliteter till revolverande krediter med motsvarande löptider. Under juni genomfördes en större refinansiering i intresseföretaget Oscar maiN One för det planerade projektet Bryggeriet på Kungsholmen. Vidare har en större bankfinansiering säkerställts för byggnation av den första etappen av kv. Helix & Innovationen i Vasastan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer