Oscar Properties delårsrapport januari-mars 2014

KVARTALET JANUARI–MARS 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,6 mkr (1,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till 30,4 mkr (2,3)

 • Resultat efter skatt uppgick till 27,2 mkr (1,1)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,88 kr (-0,11)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 65 (2)

 • Inga produktionsstarter påbörjades under perioden (78)
   1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN

 • Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och antalet sålda bostäder uppgick till
  65 (2) under delårsperioden. I första etappen av projekt HG7 i Hammarby Sjöstad är över 90 procent av bostäderna sålda med inflyttning under tredje kvartalet 2014.

 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 356 (197) och inga (78) bostäder har produktionsstartats under perioden.

 • Oscar Properties har under januari frånträtt fastigheten Heimdall 30 på Norrtullsgatan 41A och 43A i Stockholm.

 • I februari genomfördes en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av stamaktier. Stamaktierna noterades på NASDAQ OMX First North Premier den 17 februari 2014.

 • Under mars påbörjades försäljningen av projekten Chokladfabriken och Tyresö Trädgårdar. Inget av projekten har inneburit någon resultateffekt under första kvartalet 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer