Oscar Properties delårsrapport januari-september 2013

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,8 MSEK (1,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,9 MSEK (22,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 32,8 MSEK (19,4)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,34 SEK (–) 

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 175,6 MSEK (2,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 54,1 MSEK (35,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 53,6 MSEK (29,9)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,94 SEK (–) 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 klockan 12.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer