Oscar Properties offentliggör årsredovisning

Härmed offentliggörs årsredovisning 2014 för Oscar Properties Holding AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF.

Information om årsstämma 2015 finns på sidan 115 i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Observera att delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 kommer att offentliggöras tidigare än vad som ursprungligen aviserats. Rapporten kommer att publiceras den 24 april 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Egenäs, Tf. CFO, mobil: +46 (0) 70 593 71 38, e-post: jan@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer