Inlösen/Anmälningssedel

Inlösen 2019

Anmälningssedel för anmälan om inlösen av preferensaktier av serie B i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”)