Styrelse & Ledning

Oscar Engelbert

Oscar Engelbert

Styrelseledamot och VD, anställd sedan 2011 • Född 1976 • Utbildning och erfarenhet: Grundare av Oscar Properties. • Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Heribert Engelbert, Heribert Produktion AB och Oscar Engelbert AB. • Innehav i bolaget: 12 092 482 stamaktier.
Louise Grandinson

Louise Grandinson

Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2017 (Föräldraledig) • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Handelshögskolan Stockholm. Tidigare Investeringsansvarig och CFO inom Axel Johnson gruppen, MAG Interactive samt ansvarig för digital affärsutveckling på Walt Disney. • Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Convendum Corporation AB, Parakey AB samt TMPL Solutions AB • Innehav i bolaget: 0.
Ulrika Stålberg

Ulrika Stålberg

Försäljningschef, anställd sedan 2017 • Född 1976 • Utbildning och erfarenhet: Försäljningschef Nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling, Affärsområdesansvarig Svensk Nyproduktion, Försäljningsansvarig Nyproduktion Skanska Nya Hem, Försäljningsansvarig Nyproduktion Bonava. • Pågående uppdrag: - • Innehav i bolaget: -
Inger Olsson

Inger Olsson

Projektutvecklingschef, anställd sedan 2018 • Född 1955 • Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör KTH, Affärs- och projektutveckling kommersiellt och bostäder i Skanska inkl uppstart av BoKlok-konceptet, Risk Management på koncernstab och VD för några projektbolag i stora komplexa projekt inom Skanska. Internationell erfarenhet. • Pågående uppdrag: Suppleant i kommunägt bolag i Sundbyberg. • Innehav i bolaget: -
Per-Axel Sundström

Per-Axel Sundström

CFO anställd sedan 2019 • Född 1956 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Uppsala Universitet, CFO Hembla AB (publ), tidigare d. Carnegie & Co AB (publ), EDTS European Drug Testing Service, Investment AB Karlsvik, Industri AB Karlsvik, Permascand Laser AB (Inom Akzo Nobel). • Pågående uppdrag: Styrelseledamot Pax Consulting AB, Kepri AB • Innehav i bolaget: -