Styrelse & Ledning

Oscar Engelbert

Oscar Engelbert

Styrelseledamot och VD, anställd sedan 2011 • Född 1976 • Utbildning och erfarenhet: Grundare av Oscar Properties. • Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Heribert Engelbert, Heribert Produktion AB och Oscar Engelbert AB. • Innehav i bolaget: 12 092 482 stamaktier och 142 222 preferens-aktier, genom bolag.
Louise Grandinson

Louise Grandinson

Transaktions- och utvecklingschef, anställd sedan 2017 • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Investeringsansvarig och CFO inom Axel Johnson gruppen samt MAG Interactive. • Pågående uppdrag: –. • Innehav i bolaget: –.
Navid Rostam

Navid Rostam

Finanschef, anställd sedan 2015 • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Handelshögskolan och civilingenjörs examen från Kungliga Tekniska Högskolan. Projektledare på Handelsbanken Debt Capital Markets. • Pågående uppdrag: –. • Innehav i bolaget: 52 518 stamaktier och 262 preferensaktier.
Malin Gangnor

Malin Gangnor

Försäljningschef, anställd sedan 2014 • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Marknadschef på JM Bostad Stockholm. • Pågående uppdrag: –. • Innehav i bolaget: –.
Lars Neret

Lars Neret

Ekonomichef, anställd sedan 2016 • Född 1977 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonomexamen från Lunds Universitet. Group Financial Controller på East Capital. Group Accountant på Dometic Group. • Pågående uppdrag: –. • Innehav i bolaget: 850 stamaktier och 6 preferensaktier.