Styrelse & Ledning

Oscar Engelbert

Oscar Engelbert

Styrelseledamot och VD, anställd sedan 2011 • Född 1976 • Utbildning och erfarenhet: Grundare av Oscar Properties. • Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Heribert Engelbert, Heribert Produktion AB och Oscar Engelbert AB. • Innehav i bolaget: 12 092 482 stamaktier och 142 222 preferens-aktier, genom bolag.
Louise Grandinson

Louise Grandinson

Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2017 • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen Handelshögskolan Stockholm. Tidigare Investeringsansvarig och CFO inom Axel Johnson gruppen, MAG Interactive samt ansvarig för digital affärsutveckling på Walt Disney. • Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Convendum Corporation AB, Parakey AB samt TMPL Solutions AB • Innehav i bolaget: 0.
Navid Rostam

Navid Rostam

CFO, anställd sedan 2015 • Född 1981 • Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Civilingenjör KTH. Projektledare på Handelsbanken Debt Capital Markets. • Pågående uppdrag: - • Innehav i bolaget: 52 518 stamaktier och 1 312 preferensaktier.
Ulrika Stålberg

Ulrika Stålberg

Försäljningschef, anställd sedan 2017 • Född 1976 • Utbildning och erfarenhet: Försäljningschef Nyproduktion Svensk Fastighetsförmedling, Affärsområdesansvarig Svensk Nyproduktion, Försäljningsansvarig Nyproduktion Skanska Nya Hem, Försäljningsansvarig Nyproduktion Bonava. • Pågående uppdrag: - • Innehav i bolaget: -
Inger Olsson

Inger Olsson

Projektutvecklingschef, anställd sedan 2018 • Född 1955 • Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör KTH, Affärs- och projektutveckling kommersiellt och bostäder i Skanska inkl uppstart av BoKlok-konceptet, Risk Management på koncernstab och VD för några projektbolag i stora komplexa projekt inom Skanska. Internationell erfarenhet. • Pågående uppdrag: Suppleant i kommunägt bolag i Sundbyberg. • Innehav i bolaget: -
Karin Handin

Karin Handin

Head of People & Culture, anställd sedan 2018 • Född 1971 • Utbildning och erfarenhet: Arbetslivspsykologi från Mälardalens högskola, Masters of Media, Projektledarutbildning IT/Media, Bachelor of Arts, kommunikationsinriktning, Griffith University, Australien. HR Manager på Ford Motor Company AB, HR Business Partner på Upplands Motor, HR Performance & System Manager på DHL • Pågående uppdrag: - • Innehav i bolaget: -