Ändringar i styrelsen i Oscar Properties

Stefan De Geer har meddelat styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) att han på egen begäran idag avgår som ledamot i styrelsen.  

Valberedningen har blivit informerad och återkommer kring styrelsens framtida sammansättning.

För frågor vänligen kontakta:

Peter Norman, styrelseordförande, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 799 13 23

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019, kl. 15:00 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer