Arkitektur och design skapar välmående

För första gången, enligt vår vetskap, har sambandet mellan känslor och arkitektur utforskats i en boendemiljö. I en unik pilotstudie undersöktes hur välmående hos människor som fick besöka en designad bostad i 79&Park på Gärdet i Stockholm samt en nybyggd standardlägenhet i samma område påverkades. 81 procent av deltagarna fick en starkare känslomässig respons i den designade bostaden från Oscar Properties.

Kunskapen kring hur arkitektur och design kan påverka vårt välbefinnande är fortfarande begränsad. I en pilotstudie lät Oscar Properties hjärnforskaren Katarina Gospic undersöka den känslomässiga responsen i två olika bostäder. Den ena lägenheten var en generell nybyggd lägenhet med vita väggar och standardinredning, den andra var en Oscar Properties bostad i 79&Park.

Studien genomfördes genom att mäta känsloresponsen genom ”galvanic skin response” (gsr), hos deltagarna samt ögonrörelser för att se vad deras blick drogs till. Ett antal frågor ställdes även till deltagarna om hur de upplevde de olika bostäderna.

Resultatet visade att 81 procent av deltagarna* gav ett större känslomässigt gensvar i den designade lägenheten i 79&Park. Eftersom alla deltagare därtill gav höga besökspoäng så tolkades deras känslosvar som positivt.

– Resultaten från denna studie är i linje med tidigare forskning som visat att ljus och närhet till natur är viktiga element för en god bostad. Det belyser vikten av att utvärdera och bygga miljöer med vetenskaplig förankring eftersom de har betydelse för vårt välmående, säger Katarina Gospic, chef för neurovetenskap på Spinview Global.

Undersökningen visade också att vardagsrummet är det rum där deltagarna kände sig mest avslappnade, den designade bostaden i 79&Park har planlösningar där vardagsrummen har stora fönster som ger bra ljusinsläpp och utsikt över Gärdet. Ögonrörelse-resultaten visade att de stora fönstren och utsikten var de element som försökspersonerna tittade mest och längst på.

– Jag har alltid haft en övertygelse att människor mår bättre i god arkitektur, därför har det varit ett starkt fokus för oss på Oscar Properties sedan vi startade. Nu har vi visat att det finns ett samband mellan god arkitektur, unik design och välmående, något som borde få både beslutsfattare och branschkollegor att ställa högre krav på utformningen av nya byggnader, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

_____________________________________________

* Pilotstudien är ett samarbete mellan Spinview Global och Tobii. Studien genomfördes vid ett tillfälle och bestod av totalt 16 deltagare.

Länkar:

360-film:

https://vr.spinviewglobal.com/oscarproperties_two/?s=pano34088

Film om 79&Park:

https://www.youtube.com/watch?v=maGLByRnUuQ

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se 

Monica Nygren, Kommunikationsansvarig, Oscar Properties, +46 70 620 68 68 monica.nygren@oscarproperties.se 

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer