Detaljplanen för Oscar Properties Stockholmsprojekt Stettin 7 vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Oscar Properties kommande Stockholmsprojekt Stettin 7 som delägs via intresseföretaget Oscar Properties AB. Beslutet innebär att Oscar Properties AB inom kort kommer tillträda fastigheten och påbörja byggnationen av 170 nya bostäder på Gärdet i Stockholm som uppförs i samarbete med den prisbelönta danska arkitektbyrån BIG (Bjarke Ingels Group).

”Detaljplanens lagakraft gör att vi nu kan tillträda och börja bygga Stettin 7 på Gärdet vilket ger Stockholm 170 nyskapande bostäder på en unik plats. Tillsammans med den danska arkitektbyrån BIG har vi skapat en byggnad som blir ett med den gröna omgivningen och bidrar med god arkitektur till Stockholm”, säger Oscar Properties VD Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer