Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholms beslut att ålägga Oscar Properties ett vite motsvarande två årsavgifter, motsvarande cirka 410 000 kr, för överträdelser av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, finns tillgängligt på Nasdaqs webbplats www.nasdaqomx.com.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 08.30 CET.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se