Dom i mark- och miljööverdomstolen godtar lägre Gasklocka

Mark och miljööverdomstolen har meddelat dom gällande Oscar Properties projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Domen godkänner en förändring av detaljplanen innebärande att ett ca 90 meter högt torn får byggas på platsen. Bolaget kommer nu att i samråd med Stockholms Stad analysera domen för att se vilka slutsatser och handlingsalternativ som är aktuella. 

Den dom som nu meddelats godkänner en förändring av detaljplanen innebärande att ett 90 meter högt torn får byggas på platsen, dvs. samma höjd som den uttjänta gasklockan som nu står på platsen. Den byggnad som hittills planerats i enlighet med den detaljplan som Stockholms Stad tidigare hade slagit fast var 140 meter hög.

Den planerade byggnaden skulle inrymma cirka 400 bostäder. Det är ännu oklart om och i så fall hur en lägre maxhöjd på byggnaden kan komma att påverka antalet byggbara bostäder.

”Det är blandade känslor. Vi är besvikna över att vi inte får bygga det 140 meter höga hus vi ville bygga, men vi är väldigt glada över att det nu finns en detaljplan som innebär att vi får bygga på platsen,” säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties, som också flaggar för att huset som byggs kan komma att se annorlunda ut.

”Den nuvarande utformningen är baserad på att huset skulle vara 140 meter högt. Nu när det blir lägre kommer det antagligen att omarbetas, men vårt mål är att bidra med ett hus av hög arkitektonisk kvalitet,” säger Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se. 

Filer