Finansinspektionen avslutar redovisningsärende

Finansinspektionen har den 22 april 2020 beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

För frågor vänligen kontakta:  Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ), Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 15.00 CET.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer