Första etappen av Norra Tornen slutsåld, öppnar för byggstart

Oscar Properties har tecknat bokningsförbindelser för de första 98 lägenheterna i projektet Norra Tornen. Därmed har hela den första etappen som erbjudits marknaden hittat köpare. I och med det uppnåddes bolagets interna mål för att gå vidare med projektet.

“Intresset för projektet har varit väldigt stort och vi jobbar vidare med projektet enligt plan,” kommenterar vd Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering.

Projektportföljen uppgick vid utgången av andra kvartalet till cirka 2 700 bostäder, cirka 470 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer