Fortsatt lönsam tillväxt – Oscar Properties etablerar sig i Göteborg

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”, ”Bolaget”) etablerar sig i Göteborg genom förvärv av fastigheten Annedal 23:33. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner kronor. Förvärvet ligger i linje med den lagda strategin att expandera utanför Stockholms innerstad och avsikten är att uppföra 100-150 bostäder på fastigheten. 

Den förvärvade fastigheten är idag fullt uthyrd och ger god avkastning fram tills projektstarten. Oscar Properties avser att uppföra 100-150 bostäder och bolaget ser goda möjligheter att utveckla moderna och attraktiva bostäder i samarbete med Göteborgs stad och andra lokala intressenter.

– Vi har idag en stark projektportfölj inom- och utanför tullarna i Stockholm och ser en fortsatt stark efterfrågan för våra unika bostäder samtidigt som vi systematiserar och standardiserar vår affär. Annedal 23:33 är vårt första förvärv utanför Storstockholm och ligger i linje med vår strategi för fortsatt lönsam tillväxt utanför tullarna. Prisutvecklingen på bostadsrätter i Göteborg är stark och det finns en efterfrågan på bostäder baserade på en förståelse för hur människor vill leva och bo idag, det vill säga i linje med vårt sätt att arbeta. Genom detta förvärv har vi skapat förutsättningar att etablera oss på den mycket intressanta Göteborgsmarknaden, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. Catella har agerat rådgivare i affären. 

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Grunddata om fastigheten Fastigheten Annedal 23:33, med en tomtareal om 2 435 kvm, ligger på en höjd kallad Nilssonsberg i området Annedal som gränsar till Haga, Linnéstaden och Vasastaden. Fastigheten är attraktivt belägen med närhet till Hagakyrkan, Handelshögskolan och Slottsskogen. Området har goda buss- och spårvagnsförbindelser och den planerade Västlänken kommer ha en hållplats bara några hundra meter från det planerade bostadsprojektet. Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer