Fortsatt tillväxt utanför Stockholm – Oscar Properties etablerar sig i Uppsala

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”, ”Bolaget”) etablerar sig i Uppsala genom förvärv av 2 fastigheter – Kvarngärdet 28:6 och Kvarngärdet 28:7. Köpeskillingen uppgår till 100 miljoner kronor. Förvärvet ligger i linje med den lagda strategin att expandera utanför Stockholms innerstad och avsikten är att uppföra ett 100-tal bostäder på fastigheterna. 

– Vi har idag en stark projektportfölj inom- och utanför tullarna i Stockholm och ser en fortsatt stark efterfrågan för våra unika bostäder samtidigt som vi systematiserar och standardiserar vår affär. Det finns en stor efterfrågan på bostäder i linje med vårt sätt att arbeta och vi har länge sett på olika möjligheter att etablera oss i Uppsala. Kvarngärdet 28:6 / Kvarngärdet 28:7 uppfyller våra kriterier för fortsatt lönsam tillväxt och genom detta förvärv fortsätter vi vår lagda strategi att växa utanför Stockholm, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.

För mer information, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Grunddata om fastigheterna Projektet består av två bostadshus som uppförs på Väderkvarnsgatan i en av Uppsalas mest centrala och attraktiva stadsdelar, endast 5 minuters promenad från Uppsala tågstation. Detaljplan för bostäder föreligger och preliminärt bygglov beräknas till Q3 2017. Projektet beräknas vara färdigställt Q1 2019. Oscar Properties avser att uppföra ett 100-tal moderna och attraktiva bostäder baserade på en förståelse om hur människor vill leva och bo idag. Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer