Herman Persson ny designchef på Oscar Properties

Herman Persson har utsetts till designchef på Oscar Properties. Han blir chef över företagets designavdelning och kommer att ingå i ledningsgruppen. Han har arbetat på Oscar Properties designavdelning sedan 2012 och har tidigare arbetat som arkitekt och projektledare på Koncept Stockholm AB och Centrumutveckling Sverige AB.

”Design och arkitektur hör till Oscar Properties viktigaste konkurrensmedel, och designavdelningen spelar därför en central roll i våra projekt. Utnämningen av Herman till designchef är ett sätt att än mer understryka designens strategiska betydelse”, kommenterar Oscar Engelbert, vd i Oscar Properties.

Herman Persson tillträder sin befattning omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, +46 (0) 70 788 66 50, ingvor@oscarproperties.se


Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av första kvartalet till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer