Inget åtal för Oscar Properties styrelseordförande

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) har informerats om att förundersökningen mot styrelsens ordförande Jakob Grinbaum har lagts ned. Jakob Grinbaum delgavs misstanke i september 2017 gällande grovt insiderbrott kopplat till transaktioner i aktier i Oscar Properties. 

– Självklart har det inte varit roligt att vara föremål för en sådan här process. Nu är jag glad men inte förvånad över att jag är friad från misstanke och att utredningen har lagts ned, säger Jakob Grinbaum.

Även Oscar Properties VD, Oscar Engelbert, välkomnar att åtalet läggs ned och säger:

– Vi är givetvis glada över detta besked. Jag har haft förtroende för Jakob sedan han tillträdde som styrelseordförande 2012 och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med honom och utveckla Oscar Properties vidare. 

För frågor, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ) +46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer