Kapitalmarknadsdag 2016: Oscar Properties stakar ut vägen mot fortsatt lönsam tillväxt och 2 000 bostäder i produktion 2020

Pressmeddelande den 22 november 2016

Oscar Properties Holding AB (publ) håller idag kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media och stakar ut vägen mot fortsatt lönsam tillväxt och 2 000 bostäder i produktion 2020. Agendan för dagen är uppbyggd kring fyra strategiska initiativ för att ta Oscar Properties vidare mot nästa nivå i bolagets utveckling: (1) systematisera och standardisera affären, (2) fortsatt finansiell kontroll och kapitaleffektivitet, (3) expandera utanför tullarna samt (4) fortsätta växa innanför tullarna. Målet om 2 000 bostäder i produktion 2020 skall uppnås utan ytterligare kapitaltillskott.

Med en tydlig vision om att skapa åtråvärda bostäder, en affärsidé med konst, design och arkitektur som grundstenar samt en djup förståelse för hur människor vill leva och bo har Oscar Properties vuxit snabbt och lönsamt i Stockholmsregionen. Projekt som Norra Tornen, Lyceum, 79&Park och Nacka Strand har vunnit bostadsrättsköparnas intresse och per den 30 september 2016 var 82 % av bostäderna sålda i de projekt som är ute till försäljning.

Oscar Properties ser framför sig en fortsatt stabil marknad i Stockholmsregionen som är driven av en god konjunktur, fortsatt stark inflyttning, ökad förtätning och utbredning av regionen samt en god betalningsförmåga hos hushållen på grund av god sysselsättning och historiskt låga räntor, detta trots amorteringskrav och striktare låneregler från bankerna.

Från att inledningsvis ha varit fokuserad på konvertering av fastigheter till bostäder innanför tullarna så ökar nu Oscar Properties tempot genom att förvärva byggrätter och bygga nya bostäder i attraktiva områden utanför tullarna, som till exempel Nacka Strand, Solna och Järfälla.

Målsättningen är att klara leverera än bättre lönsamhet i projekten framöver trots lägre priser utanför tullarna. Denna målsättning skall nås med bibehållen idé och koncept genom ökad systematisering och standardisering av hela affären från utveckling till produktion och service. Det innebär en organisation med tydligt ansvar och strukturerade processer med beslutspunkter som skapar förutsättningar för god finansiell kontroll.

Systematisering och standardisering innebär också att skapa en effektivare och mer skalbar byggverksamhet. Byggaffären är central för att leverera målsättningen om bättre lönsamhet i projekten när Oscar Properties växer genom att bygga nya bostäder utanför tullarna. Genom att se byggaffären som en effektiv fabrik, med en tydligare industrialisering av bostadsprojekten (utan att ge avkall på identitet), och att arbeta mer systematiserat med den tillfälliga fabriken på byggplatsen, projektledningen, systemlösningar (t.ex. hissar, ventilation, värmesystem), är ambitionen att öka kvaliteten och sänka dagens byggkostnader med tio procent över tid.

Oscar Properties har god tillgång till finansiering inklusive eget kapital, banklån och marknaden för preferensaktier och obligationslån. Bolagets framtida tillväxt kommer främst att finansieras genom ett kontinuerligt flöde av internt genererade medel från avslutade projekt samt en ökad kapitaleffektivitet när antalet bostäder utanför tullarna ökar i projektportföljen. Målet om 2 000 bostäder i produktion 2020 skall uppnås utan ytterligare kapitaltillskott.

–       Temat för dagens kapitalmarknadsdag är uppbyggd kring fyra strategiska initiativ för att ta bolaget vidare mot nästa nivå i bolagets utveckling: (1) systematisera och standardisera affären för att skapa en effektivare och mer skalbar byggverksamhet, (2) fortsatt hög finansiell kontroll och kapitaleffektivitet, (3) expandera utanför tullarna samt (4) fortsätta växa innanför tullarna. Målet om 2 000 bostäder i produktion 2020 skall uppnås utan ytterligare kapitaltillskott, säger Oscar Engelbert, VD för Oscar Properties.  

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2016, kl. 08.00.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer