Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Oscar Properties Holding AB:s preferensaktier av serie B

Oscar Properties Holding AB (publ) (“Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i Bolagets preferensaktier av serie B. Oscar Properties kan bekräfta att Bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i Bolagets preferensaktier av serie B. För mer information […]

Oscar Properties Holding AB (publ) (“Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i Bolagets preferensaktier av serie B. Oscar Properties kan bekräfta att Bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara den senaste tidens kursuppgång i Bolagets preferensaktier av serie B.

För mer information vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01

oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 13:45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer