Kompletterande information kring publicering av Årsredovisningen 2019

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Som Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) meddelade igår den 14 april 2020 kommer Årsstämman 2020 att hållas den 20 maj 2020. Kompletterande information är att publiceringen av Årsredovisningen därmed framflyttas till den 27 april 2020.

För frågor vänligen kontakta:
Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),
Mail;
per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl.17.45 CET.

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer