Korrigering och förtydligande av uppgifter i delårsrapport för januari-juni 2019

Oscar Properties gör följande korrigeringar och förtydliganden i delårsrapporten för perioden januari-juni 2019: Beloppet för Central administration för andra kvartalet 2019 anges till -2,6 mkr, ska vara –26,0 mkr. Summan för kvartalets rörelseresultat och beloppet Central administration för perioden januari-juni är dock korrekt angivna. Uppgiften försäljningsgrad anges på sidan 1 till 90%. Korrekt siffra enligt […]

Oscar Properties gör följande korrigeringar och förtydliganden i delårsrapporten för perioden januari-juni 2019:

  • Beloppet för Central administration för andra kvartalet 2019 anges till -2,6 mkr, ska vara –26,0 mkr. Summan för kvartalets rörelseresultat och beloppet Central administration för perioden januari-juni är dock korrekt angivna.
  • Uppgiften försäljningsgrad anges på sidan 1 till 90%. Korrekt siffra enligt den angivna definitionen är 55%, vilket då avser andelen sålda bostäder med bindande avtal i relation till totala antalet bostäder i projekten Helix och Unité vilka är under produktion.
  • Siffran 90% som angavs i rapporten syftade på samtliga projekt i tabellerna över pågående nyproduktion och pågående konvertering, inklusive slutförda projekt med bostäder kvar till försäljning. Dessa kvarstår avsiktligt i tabellen över projekt under pågående produktion då informationen om försäljningsläget även i dessa projekt bedöms som väsentlig. I fotnot till dessa står som förklaring ”med bostäder kvar till försäljning”. För att öka tydligheten kompletteras fotnoten med tillägget ”under kvartalet”. Tabellernas rubriker har kompletterats för att tydliggöra att även vissa slutförda projekt omfattas.
  • Uppgiften för försäljningsgrad i projektet Gasklockan är felaktig enligt rapportens definition. Såsom tydligt framgår av tabellen i rapporten är inga bostäder i projektet Gasklockan ännu sålda med bindande avtal. Projektet är inte heller produktionsstartat. Den angivna siffran avser bokningsgraden i projektet. Definitionen av bokade bostäder och bokningsgrad har kompletterats.

Det har vidare framförts synpunkter på att antalet redovisade sålda bostäder under 2019 inte stämmer vid kontrollräkning mot uppgivet antal sålda bostäder i historiska rapporter. Antalet sålda bostäder för första och andra kvartalet 2019 är dock korrekt angivna, liksom det totala antalet sålda bostäder i respektive projekt i dessa rapporter. Bokslutskommunikén 2018 innehåller uppgifter om totalt sålda bostäder brutto, utan avräkning för återtagna bostäder, varför summering mellan bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna inte kan göras.

En rättad delårsrapport för perioden januari-juni 2019 kommer att finnas tillgänglig på www.oscarproperties.se.

Oscar Properties ledning har beslutat genomföra en översyn av delårsrapporteringprocessen för att eliminera felaktigheter och risk för missförstånd i kommande rapporter.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och VD, Oscar Properties Holding AB (publ)

+46 70 568 00 01 oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019, kl.13:15 (CEST).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer