Meddelande om försäljningsstart av Chokladfabriken på Kungsholmen

Oscar Properties Holding AB (publ) vill mot bakgrund av den stora uppmärksamhet som säljstarten av Chokladfabriken fått tydliggöra att 19 av de 20 säljstartade lägenheterna bokades på plats söndagen den 16 mars.

Chokladfabriken ligger på Kungsholmen i hörna av Fridhemsgatan 53 och Industrigatan 2.

”Vi är glada över det stora intresset som visats för vårt projekt Chokladfabriken. Chokladfabriken är som namnet antyder en gammal chokladfabrik som vi nu konverterar till 84 moderna lägenheter”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 18 mars 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 3,5 mdkr och producerat cirka 600 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 700 bostäder, varav cirka 360 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer