Missvisande artikel i Svenska Dagbladet

I en artikel idag i Svenska Dagbladet påstås att Oscar Properties ökat bolagets tillgångar genom att redovisa ett värde av fastighetsprojektet i Skurusundet till 310 miljoner kronor.  Artikeln är missvisande.

310 miljoner kronor motsvarar den fordran som bolaget Skurusundsbryggan Holding har på den bostadsrättsförening som ska driva projektet. Artikeln är missvisande, eftersom den utelämnar det faktum att fordran avseende vinsten inte finns med i koncernredovisningen, och därmed inte heller redovisas som vinst i koncernen. När artikeln påstår att hundratals miljoner redovisats som vinst är det alltså inte korrekt. Detta eftersom den intäkt som relaterar till fordran elimineras i koncernredovisningen. Om och när produktionen kommer igång kommer vinsten att redovisas successivt i takt med färdigställandet (med avdrag för osålda lägenheter). För Skurusundsbryggan syns därmed inga fordringar avseende köpeskillingen, vare sig i Oscar Properties årsredovisning 2017 eller i bolagets delårsrapporter för 2018, då vinstavräkningen ej har startat.

Oscar Properties redovisar sina projekt i enlighet med gällande redovisningsregler.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer