Nytt datum för Årsstämma 2020 och Årsredovisning 2019

Nytt datum för Årsstämma 2020 samt kompletterande information kring försenad publicering av Årsredovisning 2019

Oscar Properties Holding AB (publ) har tidigare meddelat att Årsredovisningen för 2019 inte kommer att publiceras den 27 april 2020.

Årsredovisningen kommer att publiceras senast fredagen den 15 maj 2020.

Anledningen till förseningen är att hänföra till det exceptionella läget som råder under denna vår orsakat av Covid-19 och dess inverkan på bolagets arbete med årsredovisningen. Varken bolagets personal eller externa parter har varit tillgängliga i den omfattning som krävts för att färdigställa årsredovisningen i tid, viket medfört fördröjningar i de olika processer som är nödvändiga för att säkerställa årsredovisningen.

I samband med detta meddelas att nytt datum för Årsstämma 2020 är den 16 juni 2020. Kallelse till Årsstämma 2020 kommer att skickas ut senast den 15 maj 2020.

För frågor vänligen kontakta:  Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ), Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 14.45 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer