Nytt datum för publicering av Årsredovisningen 2019

Oscar Properties Holding AB (publ) Årsredovisningen för 2019 kommer inte att publiceras idag den 22 maj 2020. Nytt datum för publicering av Årsredovisningen är tisdagen den 26 maj 2020.

Oscar Properties Holding AB (publ) Årsredovisningen för 2019 kommer inte att publiceras idag den 22 maj 2020. Nytt datum för publicering av Årsredovisningen är tisdagen den 26 maj 2020.

För frågor vänligen kontakta:  Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ), Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 22 maj, 16.30 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer