Oscar Engelbert säljer preferensaktier i Oscar Properties

Parkgate AB har idag meddelat Oscar Properties Holding AB (”Bolaget”) att man sålt 384 070 stycken Pref-aktier i Bolaget, till ett värde av 69 900 740 SEK eller 182 SEK per aktie. Parkgate AB är bolaget genom vilket Oscar Engelbert äger aktier i Oscar Properties Holding AB.

Oscar Engelberts innehav av stamaktier, via Parkgate AB, motsvarande drygt 40 procent av kapitalet i Oscar Properties Holding AB berörs inte av transaktionen.

“Preferensaktierna ska ses som en utdelning som ägaren kan välja att sälja eller behålla, mitt innehav av stamaktier i Oscar Properties är fortfarande min utan jämförelse största privatekonomiska investering. Mitt engagemang som huvudägare och min starka tilltro till Oscar Properties kvarstår. Vi står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att fortsätta leda och utveckla Oscar Properties mot våra strategiska mål” säger Oscar Engelbert i en kommentar.

Oscar Engelbert har tidigare meddelat att han inte har några avsikter att minska sitt innehav av stamaktier utan han kvarstår som en långsiktig ägare.

För mer information, vänligen kontakta: Monica Nygren, kommunikationsansvarig, +46 70 620 68 68, monica.nygren@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 143 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer