Oscar Properties amorterar 112,5 miljoner kronor av utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) gör en amortering den 30 december 2019 på Bolagets utestående obligationslån ISIN SE0005936390 om 25 procent av obligationslånets nominella belopp, motsvarande 112,5 miljoner kronor.

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, så som tidigare offentliggjorts den 6 maj 2019, erhållit godkännande om att förlänga bolagets utestående obligationslån med ISIN SE0005936390 med två år, från den 3 september 2019 till den 3 september 2021.

Förlängningen av obligationslånet till den 3 september 2021 villkorades av att vissa förutsättningar uppfylls, bland annat att en frivillig amortering om 25 procent av obligationslånets nominella belopp, motsvarande 112,5 miljoner kronor, görs senast den 31 december 2019.

De fullständiga uppdaterade villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 27 december 2019 kl. 10.23 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer