Oscar Properties anställer fastighetschef och analytiker inför kommande expansion

Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör idag att man utser Erik Grass till fastighetschef för Oscar Properties och Fanny Algstedt som analytiker.

Erik Grass tillträder sin tjänst som fastighetschef för Oscar Properties under det andra kvartalet 2021. Erik har tidigare arbetat som fastighetschef på Kvalitena och Broadgate Asset Management, samt som förvaltningschef på Stendörren Fastigheter. Erik är utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning Lantmäteri, Mark och Fastighet.

Fanny Algstedt tillträder sin tjänst som analytiker under det andra kvartalet 2021. Fanny har tidigare arbetat på Tenzing Invest och JLL. Fanny är utbildad civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning Samhällsbyggnad.

-Vi kommer att ha stor nytta av den mångåriga erfarenhet som Erik och Fanny innehar och de kommer att få en viktig roll med tanke på den fas bolaget är inne i nu, med mål att expandera och bygga upp det nya Oscar Properties. säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 8 februari 2021 kl.10.15 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer