Oscar Properties anställer vice vd och ombildar ledningsgruppen

Oscar Properties Holding AB (publ) har anställt Thomas Perslund som vice vd. Han tar plats i ledningsgruppen där samtidigt flera förändringar görs. Bolagets nuvarande finanschef Navid Rostam har utsetts till medlem i den nya ledningsgruppen, liksom Lars Neret som blir ny ekonomichef.

Thomas Perslund har utsetts till vice vd för Oscar Properties. Han har de senaste åren varit vd för Friends Arena. Därmed har han haft det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten på den nya nationalarenan. För sitt arbete blev han 2015 utsedd till branschens “Executive of the year”. Dessförinnan arbetade han med fastigheter och projektutveckling i Stockholms Stad med ledande befattningar på stadsledningskontoret och fastighetskontoret. Han tillträder sin tjänst den 18 januari.

– Jag har känt Thomas Perslund i många år och är imponerad av det jobb som han har gjort. Han har stått stabilt inför stora, komplexa utmaningar och hittat konstruktiva, kreativa lösningar. Det är förmågor som blir värdefulla för Oscar Properties i vår fortsatta expansion med flera stora projekt som ska realiseras de närmaste åren. Det är därför med stor glädje som jag välkomnar honom som vår vice vd, kommenterar Oscar Engelbert, grundare och vd för Oscar Properties.

Förutom rekryteringen av Thomas Perslund förstärks ledningsgruppen med två nya medlemmar; Oscar Properties nuvarande finanschef Navid Rostam samt Lars Neret. Lars Neret har anställts som ekonomichef och tillträder sin tjänst senast den 5 april. Lars kommer närmast från en tjänst som Group Financial Controller på East Capital. De två ersätter bolagets tidigare CFO.

I ledningsgruppen ingår sedan tidigare Affärsutvecklings- och marknadschef Ulrika Arph, Försäljningschef Malin Gangnor, Designchef Herman Persson, Projektutvecklingschef Ted Mattsson samt Rikard Wiss som är vd för dotterbolaget Oscar Properties Bygg AB.

I samband med förändringarna lämnar Oscar Properties COO Magnus Andersson sin befattning, han lämnar över sina arbetsuppgifter till Thomas Perslund och lämnar sedan bolaget. Ingvor Sundbom har som tidigare aviserats lämnat befattningen som CFO

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering.

Projektportföljen uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 2 739 bostäder varav 662 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer