Oscar Properties avyttrar fastigheten Stora Mans 1 i Älvsjö

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) avyttrar fastigheten Stora Mans 1 till Estea Sverigefastigheter 3 AB (Estea) till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 220 miljoner kronor, vilket överensstämmer med bokfört värde. Försäljningen medför ej någon resultateffekt i det fjärde kvartalet.

Fastigheten i Långbro Park i Älvsjö innefattar skol- och fritidsverksamhet och har en uthyrbar yta om cirka 7 600 kvm med full beläggning. Estea förväntas tillträda fastigheten innan årsskiftet.

–        Vi väljer att göra denna avyttring och därmed minska vår portfölj av förvaltningsfastigheter för att skapa utrymme att agera taktiskt framöver. Detta är i linje med tidigare kommunicerad strategi då vi vill stå väl rustade när intressanta affärsmöjligheter materialiserar sig framöver, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Stora Mans är ett före detta sjukhus från förra sekelskiftet som förvärvades från NewCap AB i augusti 2015.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer