Oscar Properties avyttrar förvaltningsfastighet och projekt

Oscar Properties har sålt en mindre del av den helägda förvaltningsfastigheten Vega 5. Samtidigt avyttras genom en bolagsaffär Oscar Properties 50-procentiga andel i etapp 2 av projektet Tyresö Trädgårdar till projektpartnern Wallenstam. De båda försäljningarna ger en sammanlagd reavinst om 32,5 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2014.

Försäljningen av Vega omfattar en liten byggnad om cirka 600 kvm, vilket innebär cirka 10 procent av fastighetens totala yta. Vega är en kommersiell fastighet som för närvarande är uthyrd. Avsikten är att konvertera resten av fastigheten till 71 bostäder.

Försäljningen av etapp 2 i Tyresö Trädgårdar följer efter att Oscar Properties under en period har utökat antalet planerade projekt i centrala Stockholmslägen, där företaget har sin kärnverksamhet. Projektet skiljer sig i viktiga avseenden från Oscar Properties övriga och kommer nu istället att drivas vidare av Wallenstam, som sedan tidigare är partner i projektet.

Parterna fullföljer gemensamt den första etappen av Tyresö Trädgårdar enligt plan och försäljning av bostäder pågår. 

”Vi utvärderar löpande varje fastighet och projekt ur en rad synvinklar. De här försäljningarna ger oss en positiv avkastning och tillåter oss att fullt ut fokusera på våra större projekt i centrala Stockholm där vi har vår kärnverksamhet”, kommenterar Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer