Oscar Properties avyttrar förvaltningsfastighet

Oscar Properties har sålt den helägda förvaltningsfastigheten Barnhusväderkvarnen 29 med adress Tegnérlunden 2 i Vasastan, Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till cirka 140 miljoner kronor. Köparen beräknas tillträda fastigheten den 15 september 2015. Försäljningen ger en reavinst om cirka 23 miljoner kronor.

Fastigheten är ursprungligen en bostadsfastighet som kontoriserats. Den är för närvarande fullt uthyrd till kommersiella hyresgäster. Fastigheten omfattar sammanlagt 2 351 kvm.

”Vi fortsätter att löpande utvärdera varje fastighet för att optimera våra resurser på bästa sätt. Den här försäljningen ger oss en god avkastning och möjlighet att fokusera på våra större projekt”, kommenterar Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, +46 (0) 70 788 66 50, ingvor@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av första kvartalet till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer