Oscar Properties avyttrar Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Södra Värtan

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) avyttrar Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 till CapMan till ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 745,5 miljoner kronor. Resultateffekten från försäljningen blir cirka 20 miljoner kronor och påverkar vinsten med motsvarande belopp i årets fjärde kvartal.

Oscar Properties väljer att avyttra Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 för att i högre grad fokusera på projekt vars genomförande ligger närmare i tiden.

– Vi väljer att avyttra dessa fastigheter då vi vill stärka vår balansräkning och kassaberedskap inför kommande affärsmöjligheter. Det är ett strategiskt beslut då vi anser att utbudet av projekt med attraktiva värderingar kan komma att öka under den närmsta tiden framöver, vi kommer då ha mycket goda förutsättningar att agera när vi ser möjligheter på marknaden, säger Oscar Engelbert, VD Oscar Properties.

Fastigheterna förvärvades från AFA Sjukförsäkring AB i april 2017 och ingår i planarbetet kring Södra Värtan. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 951 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer