Oscar Properties bildar joint venture med Carlyle och skapar 200 bostadsrätter vid vattnet i Nacka Strand

Oscar Properties har bildat ett samägt bolag med Carlyle i syfte att konvertera en fastighet i Nacka. Det samägda bolaget förvärvar fastigheten som är attraktivt belägen vid vattnet i Nacka Strand. Byggnaden ska i Oscar Properties regi konverteras från kontor till cirka 200 bostadsrätter. Byggstart beräknas till slutet av 2015.

Oscar Properties och Carlyle har ingått ett avtal om att gemensamt utveckla fastigheten Nacka Sicklaön 369:32 vid Nacka Strand. Fastigheten ägs idag av fastighetsbolaget Carlyle och ska efter konvertering säljas som bostadsrätter. Projektet har beräknad preliminär byggstart i slutet av 2015, och kommer att omfatta ca 200 lägenheter.

”Byggnaden ligger precis vid vattnet i ett av Nacka Strands bästa lägen. Den har stor potential för att bli attraktiva bostäder med allt det som kännetecknar ett boende från Oscar Properties”, kommenterar Oscar Engelbert, vd i Oscar Properties.

Ett samägt aktiebolag har bildats för projektet, som ägs till lika delar av Oscar Properties och Carlyle. Bolaget förvärvar fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 300 MSEK. Tillträde sker när detaljplanen vinner laga kraft. Oscar Properties ska driva projektet.

”Vi ser fortsatt stort underskott av bostäder i Stockholmsområdet, särskilt i så här attraktiva lägen. Många vill konvertera sina kommersiella fastigheter till bostäder, och vi är glada att Carlyle har sett det värde som Oscar Properties kan tillföra som utvecklare av unika, attraktiva bostäder”, säger Oscar Engelbert. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 14:45 den 7 november 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 mdkr och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav cirka 450 bostäder är under pågående produktion. Bolagets Stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Filer