Oscar Properties bjuder in till investerarträffar i samband med utbyteserbjudandet och företrädesemissionen

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) bjuder in till investerarträffar i samband med starten på acceptperioden i utbyteserbjudandet till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B som löper från och med den 18 november 2019 till den 25 november 2019 och teckningsperioden i företrädesemissionen som löper från och med den 18 november till den 2 december 2019. Investerarträffarna kommer att hållas i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Fredagen den 8 november 2019 fattade extra bolagsstämman de beslut som behövs för att genomföra utbyteserbjudandet till innehavare av Bolagets preferensaktier samt preferensaktier av serie B och företrädesemissionen. I samband med starten på acceptperioden i utbyteserbjudandet som löper från och med den 18 november 2019 till och med den 25 november 2019 och teckningsperioden i företrädesemissionen som löper från och med den 18 november 2019 till och med den 2 december 2019 kommer Bolagets VD Oscar Engelbert och CFO Per-Axel Sundström att presentera bakgrunden till Bolagets utbyteserbjudande och företrädesemission och närmare information om Bolagets finanseringsbehov samt Bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna kommer att hållas i Stockholm, Malmö och Göteborg. Se nedan för ytterligare information samt information om hur anmälan sker.

Investerarträff i Stockholm

Datum: 19 november 2019

Tid: 18.0019.00

Plats: ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, vån 5, Stockholm

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Investerarträff i Malmö

Datum: 20 november 2019

Tid: 12.0013.00

Plats: Quality Hotel The Mill, Amiralsgatan 19, Malmö

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Investerarträff i Göteborg

Datum: 20 november 2019

Tid: 18.0019.00

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Anmälan: invitations@abgsc.se (senast söndag den 17 november)

Förtäring: Enklare förtäring serveras

Tidsplan för utbyteserbjudandet

15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 november 2019 25 november 2019 Anmälningsperiod
25 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Utbyteserbjudandet
26 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Utbyteserbjudandet
9 december 2019 Beräknad dag för leverans av aktier

Tidsplan för företrädesemissionen

13 november 2019 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
14 november 2019 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
15 november 2019 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
15 november 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 november 2019 28 november 2019 Handel med teckningsrätter
18 november 2019 2 december 2019 Teckningsperiod
27 november 2019 – 9 december 2019 Handel med BTA (betalda tecknade aktier)
2 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
5 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet och Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019, kl. 17:15 (CET).

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer