Oscar Properties bygger märkesbyggnad i Sundbyberg

Intresset för att få bygga Sundbybergs nästa märkesbyggnad är stort. Av de 22 tävlingsbidrag som lämnades in vann Oscar Properties ”Cubrick”. Bostadshuset blir granne med Tuletornen och kyrkan, centralt i Sundbyberg.

Bostadshuset ska ansluta till Sundbybergs kyrka med omgivande park och de relativt nybyggda Tuletornen och kommer att inrymma cirka 80 lägenheter.

”Cubrick”
Oscar Properties har uppmärksammats för sina unika, designade och kreativa bostadsprojekt både genom konvertering och också nyproduktion, exempelvis Norra tornen i Stockholms innerstad.

– Vi är så klart mycket stolta över förtroendet att få förverkliga detta bostadsprojekt i Sundbyberg. Uppdraget ligger i linje med vår strategi att expandera i attraktiva områden utanför tullarna, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Cubrick består av två huskroppar med tydlig identitet, en högre byggnad samt en lägre del med grönskande och väl tilltagna terrasser och balkonger. Fasaden kommer att kläs i handslaget tegel och fönsterkarmar och bleck kommer att utföras i koppar. Koppar och tegel har inspirerat till namnet CU plus Brick.

22 tävlingsbidrag
Den 15 juni bjöd Sundbybergs stad in till markanvisningstävling och intresset har varit mycket stort. 22 tävlingsbidrag anmäldes, vilket är ovanligt många också i jämförelse med markanvisningstävlingar i Stockholm. Det vinnande förslaget beslutades i exploaterings- och hållbarhetsutskottet i måndags kväll.

Det vinnande förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, upprättandet av en detaljplan och genomförande. Den anvisade marken kommer att överlåtas med äganderätt och förslaget ska omfatta bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt.

För mer information kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Stefan Bergström (C), kommunalråd och ordf. i exploateringsutskottet, 08-706 65 33, stefan.bergstrom@sundbyberg.se  Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, 08-706 67 29, regina.kevius@sundbyberg.se 

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 744 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer