Oscar Properties delårsrapport januari-juni 2013

KVARTALET APRIL–JUNI 2013 Nettoomsättningen uppgick till 104,7 MSEK (1,0) Rörelseresultatet uppgick till 19,9 MSEK (7,6) Resultat efter skatt uppgick till 19,7 MSEK (5,1) Resultat per aktie uppgick till 0,8 SEK (–)  KVARTALET JANUARI–JUNI 2013 Nettoomsättningen uppgick till 105,7 MSEK (1,1) Rörelseresultatet uppgick till 22,2 MSEK (13,8) Resultat efter skatt uppgick till 20,8 MSEK (10,6) Resultat per aktie […]

KVARTALET APRIL–JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 104,7 MSEK (1,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,9 MSEK (7,6)
  • Resultat efter skatt uppgick till 19,7 MSEK (5,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,8 SEK (–) 

KVARTALET JANUARI–JUNI 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 MSEK (1,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,2 MSEK (13,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 20,8 MSEK (10,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (–) 

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2013 klockan 14.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer