Oscar Properties delårsrapport januari-mars 2014

KVARTALET JANUARI–MARS 2014 Nettoomsättningen uppgick till 85,6 mkr (1,1) Rörelseresultatet uppgick till 30,4 mkr (2,3) Resultat efter skatt uppgick till 27,2 mkr (1,1) Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,88 kr (-0,11) Antalet sålda bostäder uppgick till 65 (2) Inga produktionsstarter påbörjades under perioden (78) 1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN Intresset för […]

KVARTALET JANUARI–MARS 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,6 mkr (1,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till 30,4 mkr (2,3)

 • Resultat efter skatt uppgick till 27,2 mkr (1,1)

 • Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,88 kr (-0,11)

 • Antalet sålda bostäder uppgick till 65 (2)

 • Inga produktionsstarter påbörjades under perioden (78)
   1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN

 • Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och antalet sålda bostäder uppgick till 65 (2) under delårsperioden. I första etappen av projekt HG7 i Hammarby Sjöstad är över 90 procent av bostäderna sålda med inflyttning under tredje kvartalet 2014.

 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 356 (197) och inga (78) bostäder har produktionsstartats under perioden.

 • Oscar Properties har under januari frånträtt fastigheten Heimdall 30 på Norrtullsgatan 41A och 43A i Stockholm.

 • I februari genomfördes en ägarspridning genom en kombinerad nyemission och försäljning av stamaktier. Stamaktierna noterades på NASDAQ OMX First North Premier den 17 februari 2014.

 • Under mars påbörjades försäljningen av projekten Chokladfabriken och Tyresö Trädgårdar. Inget av projekten har inneburit någon resultateffekt under första kvartalet 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Filer